Bookingsinformasjon

Onlinebooking
Du må ha et gyldig medlemskap på Trønderhallen, og en e-postadresse registrert for å kunne booke online.

For å logge deg inn må du ha et passord. Ved første gangs innlogging, klikk på "Glemt passord", skriv inn din epostadresse og klikk på "Send", du vil da få tilsendt et passord til din registrerte epostadresse.

Om systemet ikke finner din epostadresse, ta kontakt med resepsjonen på Trønderhallen (Tlf.nr. 7405330) i ordinær åpningstid, og få den registrert. Deretter prøver du på nytt.

Alternativt kan du sende en e-post til post@tronderhallen.no, og prøve på nytt når du har fått tilbakemelding om at registrering er i orden. Deretter kan du prøve på nytt.

Informasjon vedrørende booking på gruppetimer.
1. Online booking av time kan skje opptil 6 dager i forveien fra kl 08:00, og inntil 1 time før timen starter.
2. Du kan maksimalt ligge inne med 2 forhåndsbookede timer per dag, og 3 forhåndsbookede timer total.
3. Avbestilling må skje senest 1 time før timen starter, dette må gjøres online.
4. Du kan hente ut billett samme dag som timen pågår, tidligst 3 timer før, og senest 10 min. før timens start.
5. Unnlater du å møte til, eller avbestille time til rett tid, vil et No-Show gebyr pålydende kr. 50,- bli påregnet. (Dette gebyret vil innkreves selv om plassen blir fristilt 10 min. før start)
6. Billetten skal du gi til instruktøren som har timen.

En billett som er booket online skrives ut ved registrering av oppmøte i Trønderhallens resepsjon.

I tillegg kan du booke deg inn på timer i resepsjonen, opptil 6 dager i forveien fra kl 08:00, og inntil 10 min. før timen starter!

Begrunnelse for 3 timer som maks antall for online booking: Ved å begrense antall bookinger pr medlem har flere muligheten til å delta på ønsket gruppetime. Vi ber om forståelse for dette.

Informasjon vedrørende booking av våre kurs.
1. Online booking kan skje innenfor påmeldingsfrist for hvert enkelt kurs.
2. Avbestilling av booket kurs må skje senest 14 dager før påmeldingsfrist, dette må gjøres online.
3. Unnlater du å møte, eller avbestille til rett tid, vil kursavgiften ikke bli refundert.
4. Trønderhallen forbeholder seg retten til å avlyse kurs som ikke har nok påmeldte deltakere. Innbetalt kursavgift vil da bli refundert i sin helhet.

Informasjon vedrørende booking av Klatreveggene og Buldrerom.
1. Online booking av Klatreveggene og Buldreom kan skje opptil 6 dager i forveien, og inntil 1 time før timen starter.
2. Avbestilling må skje senest 1,5 t. før timen starter, dette må gjøres online.
3. Du kan hente ut billett samme dag som din bookede time er, tidligst 3 timer før, og senest 10 min. før timens start.
4. Unnlater du å møte til, eller avbestille time til rett tid, vil et No-Show gebyr pålydende kr. 50,- bli påregnet. (Dette gebyret vil innkreves selv om plassen blir fristilt 10 min. før start)
5. Billetten skal oppbevare lett tilgjengelig for eventuelt kontroll.
6. Kontroll av at det er løst billett for timen foretas av Trønderhallens personale, eller klatrevakter fra Håmmår?n FjellSportKlubb.

En billett som er booket online skrives ut ved registrering av oppmøte i Trønderhallens resepsjon.

I tillegg kan du booke deg inn på timer i resepsjonen, opptil 6 dager i forveien fra kl 08:00, og inntil 10 min. før timen starter!

Booking av baneleie/treningstid i Flerbrukshallen og Svømmehallen.
1. Online booking av treningstid kan bare utføres av lag, foreninger og organsisasjoner. Og kun av personer tilknyttet disse, som har fått tildelt myndighet til å booke på vegne av sin organisasjon.
a. Hovedlag/-forening må sende oversikt pr. e-post, eller oppgi hvem som har fått tildelt myndighet til dette, ved søking på sesongleie av treningsleie.
b. Andre organisasjoner som booker unntaksvis, avtaler dette ved å sende bookingsforespørsel pr. e-post til post@tronderhallen.no.
2. Betaling av baneleie/treningstid skal i utgangspunktet skje før banen tas i bruk, men kan faktureres etterskuddsvis ved avtale.
3. Booking av baneleie/treningstid skal være til idrettsformål. Ved andre formål må det sendes e-post til post@tronderhallen.no for nærmere avtale.
4. Avbestilling/oppsigelse av baneleie/treningstid:
a. Egne regler gjelder ved sesongleie inngått ved søknad, se skriftlig avtale utstedt ved sesongstart.
b. For andre bookinger/leieavtaler må avbestilling/oppsigelse skje senest 1 uke (7 dager) før timen starter, dette gjøres online.
5. Ved for sen avbestilling, vil beløpet på bestilt baneleie/treningstid bli innkrevd i sin helhet.
6. Bestiller står ansvarlig for kostnaden ved bestilling av baneleie/treningstid.

 
Denne tjenesten er utviklet av BRP Systems AB.