Tegne medlemskap

Tegne medlemskap

Produkt Pris
Klippekort Barn 10-klipp 560,00 kr
  Klippekortet gir rett til 10 innganger til Svømmehallen på Trønderhallen. Kan bare benyttes av barn f.o.m. fyllte 3 år t.o.m. 17 år. Klippekortet er elektronisk, og har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato. Gjenstående verdi etter utløpsdato refunderes ikke. Har du registrert din inngangs-armlenke i systemet på Trønderhallen på samme bruker som du kjøper det på nå, vil klippekortet kobles til din inngangs-armlenke.  
Klippekort Honnør 10-klipp 785,00 kr
  Klippekortet gir rett til 10 innganger til Svømmehallen på Trønderhallen. Kan bare benyttes av personer fyllt 67 år, eller som kan forevise gyldig Honnørkort ved kontroll. Klippekortet er elektronisk, og har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato. Gjenstående verdi etter utløpsdato refunderes ikke. Har du registrert din inngangs-armlenke i systemet på Trønderhallen på samme bruker som du kjøper det på nå, vil klippekortet kobles til din inngangs-armlenke.  
Klippekort Voksen 10-klipp 900,00 kr
  Klippekortet gir rett til 10 innganger til Svømmehallen på Trønderhallen. Kan bare benyttes av personer f.o.m. fyllte 18 år. Klippekortet er elektronisk, og har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato. Gjenstående verdi etter utløpsdato refunderes ikke. Har du registrert din inngangs-armlenke i systemet på Trønderhallen på samme bruker som du kjøper det på nå, vil klippekortet kobles til din inngangs-armlenke.  
Verdikort 1.000,- 1 000,00 kr
  Verdikortet kan benyttes som betalingsmiddel i Trønderhallen, ved kjøp av svømme- og klatrebilletter, varer i kafé og kiosk, samt badetøy, -utstyr og badeleker i badebutikken. Verdien på verdikortet er den samme som kjøpssummen. Gavekortet er elektronisk, og har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato. Gjenstående verdi etter utløpsdato refunderes ikke. Har du registrert din inngangs-armlenke i systemet på Trønderhallen på samme bruker som du kjøper det på nå, vil verdikortet kobles til din inngangs-armlenke.  
Verdikort 100,- 100,00 kr
  Verdikortet kan benyttes som betalingsmiddel i Trønderhallen, ved kjøp av svømme- og klatrebilletter, varer i kafé og kiosk, samt badetøy, -utstyr og badeleker i badebutikken. Verdien på verdikortet er den samme som kjøpssummen. Gavekortet er elektronisk, og har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato. Gjenstående verdi etter utløpsdato refunderes ikke. Har du registrert din inngangs-armlenke i systemet på Trønderhallen på samme bruker som du kjøper det på nå, vil verdikortet kobles til din inngangs-armlenke.  
Verdikort 200,- 200,00 kr
  Verdikortet kan benyttes som betalingsmiddel i Trønderhallen, ved kjøp av svømme- og klatrebilletter, varer i kafé og kiosk, samt badetøy, -utstyr og badeleker i badebutikken. Verdien på verdikortet er den samme som kjøpssummen. Gavekortet er elektronisk, og har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato. Gjenstående verdi etter utløpsdato refunderes ikke. Har du registrert din inngangs-armlenke i systemet på Trønderhallen på samme bruker som du kjøper det på nå, vil verdikortet kobles til din inngangs-armlenke.  
Verdikort 250,- 250,00 kr
  Verdikortet kan benyttes som betalingsmiddel i Trønderhallen, ved kjøp av svømme- og klatrebilletter, varer i kafé og kiosk, samt badetøy, -utstyr og badeleker i badebutikken. Verdien på verdikortet er den samme som kjøpssummen. Gavekortet er elektronisk, og har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato. Gjenstående verdi etter utløpsdato refunderes ikke. Har du registrert din inngangs-armlenke i systemet på Trønderhallen på samme bruker som du kjøper det på nå, vil verdikortet kobles til din inngangs-armlenke.  
Verdikort 300,- 300,00 kr
  Verdikortet kan benyttes som betalingsmiddel i Trønderhallen, ved kjøp av svømme- og klatrebilletter, varer i kafé og kiosk, samt badetøy, -utstyr og badeleker i badebutikken. Verdien på verdikortet er den samme som kjøpssummen. Gavekortet er elektronisk, og har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato. Gjenstående verdi etter utløpsdato refunderes ikke. Har du registrert din inngangs-armlenke i systemet på Trønderhallen på samme bruker som du kjøper det på nå, vil verdikortet kobles til din inngangs-armlenke.  
Verdikort 400,- 400,00 kr
  Verdikortet kan benyttes som betalingsmiddel i Trønderhallen, ved kjøp av svømme- og klatrebilletter, varer i kafé og kiosk, samt badetøy, -utstyr og badeleker i badebutikken. Verdien på verdikortet er den samme som kjøpssummen. Gavekortet er elektronisk, og har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato. Gjenstående verdi etter utløpsdato refunderes ikke. Har du registrert din inngangs-armlenke i systemet på Trønderhallen på samme bruker som du kjøper det på nå, vil verdikortet kobles til din inngangs-armlenke.  
Verdikort 500,- 500,00 kr
  Verdikortet kan benyttes som betalingsmiddel i Trønderhallen, ved kjøp av svømme- og klatrebilletter, varer i kafé og kiosk, samt badetøy, -utstyr og badeleker i badebutikken. Verdien på verdikortet er den samme som kjøpssummen. Gavekortet er elektronisk, og har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato. Gjenstående verdi etter utløpsdato refunderes ikke. Har du registrert din inngangs-armlenke i systemet på Trønderhallen på samme bruker som du kjøper det på nå, vil verdikortet kobles til din inngangs-armlenke.  
Verdikort 750,- 750,00 kr
  Verdikortet kan benyttes som betalingsmiddel i Trønderhallen, ved kjøp av svømme- og klatrebilletter, varer i kafé og kiosk, samt badetøy, -utstyr og badeleker i badebutikken. Verdien på verdikortet er den samme som kjøpssummen. Gavekortet er elektronisk, og har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato. Gjenstående verdi etter utløpsdato refunderes ikke. Har du registrert din inngangs-armlenke i systemet på Trønderhallen på samme bruker som du kjøper det på nå, vil verdikortet kobles til din inngangs-armlenke.  
Barn - 365 dager - Svømming 2 125,00 kr
  Gjelder for brukere som er fyllt 3 år t.o.m. 17 år. Gir rett til inngang til Trønderhallens svømmehall, for 365 dager f.o.m. kjøpstidspunkt. Gjelder kun i Trønderhallens åpningstider for svømmehallen. Produktet er elektronisk knyttet til inngangsarmlenke som må være eid av, og registrert på kjøper.  
  Autogiro=: Nei Debiteringsperiode:12 måneder Lengde:12 måneder Min. totalpris:2 125,00 kr  
Honnør - 365 dager - Svømming 3 100,00 kr
  Gyldig for brukere som er fyllt 67 år, eller kan forevise Honnørkortet ved kontroll. Gir rett til inngang til Trønderhallens svømmehall, for 365 dager f.o.m. kjøpstidspunkt. Gjelder kun i Trønderhallens åpningstider for svømmehallen. Produktet er elektronisk knyttet til inngangsarmlenke som må være eid av, og registrert på kjøper.  
  Autogiro=: Nei Debiteringsperiode:12 måneder Lengde:12 måneder Min. totalpris:3 100,00 kr  
Voksen - 365 dager - Svømming 3 635,00 kr
  Gjelder for brukere som er fyllt 18 år og eldre. Gir rett til inngang til Trønderhallens svømmehall, for 365 dager f.o.m. kjøpstidspunkt. Gjelder kun i Trønderhallens åpningstider for svømmehallen. Produktet er elektronisk knyttet til inngangsarmlenke som må være eid av, og registrert på kjøper.  
  Autogiro=: Nei Debiteringsperiode:12 måneder Lengde:12 måneder Min. totalpris:3 635,00 kr  

 
Denne tjenesten er utviklet av BRP Systems AB.